top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
v rámci pořizování a užití kopie průkazu totožnosti

Poskytnutím kopie Vašeho občanského průkazu vyjadřujete Váš souhlas se zpracováním kopie Vašeho průkazu totožnosti za účelem provedení Vaší identifikace pro následné poskytování právních služeb na základě smlouvy o poskytování právních služeb.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Správce:

Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o., IČO: 075 42 674, se sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302765.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

Telefonní číslo: 463 303 203, 272 049 111

Elektronická adresa: kancelar@kopeckyhala.cz

 

Účel zpracování: provedení identifikace Vaší osoby jakožto zájemce o poskytnutí právní služby

Typ údajů: Vaše osobní údaje obsažené ve Vašem průkazu totožnosti.

Právní základ zpracování: Váš souhlas.

Doba zpracování: nezbytně nutná doba pro provedení identifikace na základě Vámi zaslané kopie občanského průkazu, nejdéle však 30 dnů

Odvolání souhlasu: Souhlas se zpracováním kopie Vašeho průkazu totožnosti můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedené kontaktní e-mailové adresy. Upozorňujeme Vás nicméně na skutečnost, že pokud nám svoji totožnost nedoložíte věrohodným způsobem, nemůžeme Vám právní služby poskytovat.

Automatizované rozhodování a profilování: kopie Vašeho průkazu totožnosti neslouží pro automatizované rozhodování, ani profilování.

Předání údajů do třetích zemí: Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU.

Poučení: Další informace o tom, jak jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, a informace o tom, jaká jsou Vaše práva, jsou obsaženy v dokumentu „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů“ dostupném zde https://www.kopeckyhala.cz/gdpr. Tento dokument si také můžete u Správce kdykoli vyžádat k nahlédnutí.

bottom of page