top of page
  • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Elektronizace zdravotnictví - oprávněné osoby


Dne 1. ledna 2022 nabývá účinnosti část zákona o elektronizaci zdravotnictví (zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, (dále jen „ZEZ“)) a s tím související novela některých souvisejících předpisů, jako je zákon o zdravotních službách.


Jedná se o komplexní právní úpravu elektronizace stávajících procesů, které probíhají v resortu zdravotnictví. Nedochází k zavedení žádného centrálního úložiště zdravotnické dokumentace, ale k implementaci několika registrů, mezi nimiž se budou přeposílat v zašifrované podobě informace:

  • Kmenový registr zdravotnických pracovníků;

  • Kmenový registr pacientů;

  • Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb.


V následujících řádcích se dozvíte bližší informace o nové legislativěZEZ zavádí pojmy „oprávněná osoba“ a „zapisující osoba“. Oprávněná osoba (jak fyzická, tak právnická) je osobou, která je oprávněna využívat služeb tzv. integrovaného rozhraní, na které jsou napojeny kmenové registry. Zapisující osoba je pak osobou, která zapisuje údaje do Kmenových registrů.


Oprávněnou osobou jsou typicky poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v účinném znění, tj. i poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče, či poskytovatelé sociálních služeb.


Mezi povinnosti oprávněných osob patří zejména následující:


využívat kmenové údaje a řídit se jimi;

ve svém informačním systému evidovat identifikátory zdravotnických pracovníků, kteří u něj vykonávají zdravotnické povolání a identifikátory pacientů, kterým poskytuje nebo poskytoval zdravotní služby;

  • určit pověřené pracovníky a přidělovat jim přístupové údaje do svého informačního systému;

  • ve svém informačním systému zaznamenávat činnosti všech pověřených pracovníků přihlášených do jeho informačního systému, který využívá integrované datové rozhraní;

  • zajistit, aby jejich informační systémy určené k využívání integrovaného datového rozhraní s ním byly plně kompatibilní.


V Kmenovém registru poskytovatelů zdravotních služeb se vedou kmenové údaje v souladu s ust. § 19 ZEZ; některé z těchto údajů (například datum zahájení poskytování zdravotních služeb nebo formu a obory zdravotní péče) zapisuje správní orgán, který udělil poskytovateli zdravotních služeb oprávnění k poskytování zdravotních služeb, další údaje (například provozní a ordinační dobu nebo počet lůžek) zapisuje poskytovatel zdravotních služeb.


Zapisující osoba pak zapisuje kmenové údaje prostřednictvím Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.


ZEZ má dělenou účinnost, oprávněné osoby by měly sledovat jednotlivá data, kdy jednotlivé části ZEZ nabývají účinnost. ZEZ obecně nabývá účinnosti k 1. lednu 2022, nicméně v první fázi bude zejména testování napojení jednotlivých procesů a vyhodnocení aplikační praxe. Část věnující se obsahu Kmenových registrů, zapisujícím osobám, jejich povinnostem a přístupu k integrovanému datovému rozhraní nabývá účinnosti k 1. lednu 2023. Poslední část ZEZ nabude účinnosti 1. ledna 2026.


Pro případnou konzultaci nad správným nastavením cookies Vám budeme rádi k dispozici!Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

tel: 272 049 111

463 303 203

32 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page