top of page
  • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Kompenzační bonus (podpora pro OSVČ a malá s.r.o.) – třetí bonusové období

Ve vztahu ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ a malá s.r.o. došlo k prodloužení bonusového období a řešení jeho souběhu s programem Antivirus:


O kompenzační bonus bylo původně možné žádat za dvě bonusová období, a to za období od 5.10.2020 do 4.11.2020 a za období od 5.11.2020 do 21.11.2020. K těmto dvěma obdobím však přibylo i období třetí. Tím dochází k prodloužení bonusových období až do 13.12.2020. Za třetí bonusové období je pak možné podávat žádosti nejpozději do 15.2.2021.


Zároveň v případě dalšího prodloužení nouzového stavu by mělo dojít k automatickému prodloužení bonusových období, a tedy i k prodloužení možnosti podat žádost o kompenzační bonus. Obsah, forma a podmínky podání žádosti se prodloužením bonusových období nijak nemění.


Současně chystá Ministerstvo financí změny v legislativě týkající se kompenzačního bonusu. Aktuálně totiž není možné kombinovat kompenzační bonus s dalšími programy; především s programem podpory zaměstnanosti Antivirus. Tuto možnost mají v současné době pouze malé společnosti s ručením omezeným (z důvodu odlišného subjektu žádajícího o jednotlivé podpory), osoby samostatně výdělečně činné se zaměstnanci jsou však z čerpání obou podpor současně vyloučeny.


Zákon o kompenzačním bonusu by měl být upraven takovým způsobem, aby bylo možné žádat o podporu v programu Antivirus i při čerpání kompenzačního bonusu, a to i zpětně, tedy za již proběhlá podzimní bonusová období. Taktéž by měla být upravena možnost souběhu kompenzačního bonusu s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid – Nájemné. Pozměňovací návrh však zatím není účinný, s podáváním případných žádostí je třeba ještě posečkat.


S uplatnění Vašeho nároku Vám rádi pomůžeme.


Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

tel: 272 049 111

463 303 203

100 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page