top of page
  • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Podpora pro OSVČ a malé s.r.o.

Finanční správa zveřejnila webovou aplikaci, pomocí které je možné vyplnit žádost o kompenzační bonus. Připravili jsme pro Vás stručný návod:


Finanční správa zveřejnila webovou aplikaci, pomocí které je možné vyplnit žádost o kompenzační bonus. Tato aplikace je dostupná na adrese https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus a to ve všech prohlížečích, podporován však není Internet Explorer. Žadatel může pro podání žádosti taktéž využít PDF formulář, dostupný na stránkách Finanční správy (v sekci Nouzový stav (COVID-19) / Kompenzační bonus (podzim 2020) / Žádost o kompenzační bonus (podzim 2020)). K žádosti je třeba přiložit čestné prohlášení.


Je možné žádat za dvě bonusová období; a to za období od 5.10.2020 do 4.11.2020 a za období od 5.11.2020 do 21.11.2020. Vždy se však musí jednat o ty kalendářní dny, za které žadateli skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu (byla splněna všechna kritéria nutná pro jeho dosažení). Žádosti je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období (v případě prvního bonusového období je tedy možné podat žádost do 5.1.2021, u druhého bonusového do 22.1.2021).


Vyplněnou žádost lze podat na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmu fyzických osob. Žádosti jsou přijímány: e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, prostřednictvím poštovních služeb a osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech.


Finanční správa začne kompenzační bonusy vyplácet až po nabytí účinnosti zákona o kompenzačním bonusu, neboť ten je stále v legislativním procesu. Předpokládané datum je zatím stanoveno na 11.11.2020.


S uplatnění Vašeho nároku Vám rádi pomůžeme.


Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

tel: 272 049 111

463 303 203

206 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page