top of page
  • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Změna užívání cookies a jiných obdobných technologií

Od 1.1.2022 přichází zásadní změna při užívání cookies a jiných obdobných technologií pro sledování uživatelů. Zatímco dosud možné cookies užívat, pokud je uživatel neodmítl, nově bude obecně nutný výslovný souhlas uživatele.


Souhlas není potřeba pouze pro prostředky, které jsou nezbytné pro poskytování informační služby, tedy tzv. technické cookies (např. pro umožnění fungování nákupního košíku, pro časová razítka). Použití jiných cookies ale už bez souhlasu návštěvníka nebude možné. Souhlas bude nově vyžadován pro analytické nástroje (návštěvnost, chování uživatele na webu, měření výkonu webu), preferenční cookies (přizpůsobení webu danému návštěvníkovi, např. jazyková verze webu) a také pro nástroje marketingové (cílení reklamy, včetně předání dat třetí osobě za účelem marketingu).


Souhlas musí splňovat parametry GDPR, zejména se musí jednat o informovaný a aktivně udělený souhlas. Pro udělení souhlasu lze využít správně nastavenou cookies lištu či jiný podobný nástroj.


V následujících řádcích se dozvíte bližší informace, které po Vás nová legislativa požaduje.Správný postup k zajištění souladu se zákonem po 1.1.2022 by měl zahrnovat:

  1. revizi používaných cookies (zda je vůbec potřebujete, jakou povahu mají a nepotřebné z webu vyřadit),

  2. rozlišení účelů jednotlivých cookies a určení případných subjektů, kterým budou data vzniklá v rámci užití cookies předána (typicky Google, Facebook a další),

  3. vytvoření informačního dokumentu (tzv. Cookies Policy), kterým bude návštěvník seznámen s povahou sledovacích nástrojů a jejich účelem, rozsahem zpracování a využitím jeho dat, aby mohl udělit skutečně informovaný souhlas s použitím cookies a obdobných nástrojů, a

  4. využití nástroje, který umožňuje cookies rozlišovat dle jejich účelu, regulovat je a uživateli umožňují vybrat si, které cookies mohou být použity (např. cookie lišty).

Při implementaci cookie lišty na Váš web je nutno pamatovat na to, že:

  • v rámci cookie lišty není možné mít již předvyplněné checkboxy se souhlasem – uživatel musí sám aktivně daný checkbox zaškrtnout,

  • lišta může obsahovat tlačítko „souhlasím se všemi cookies“, měla by ale zároveň obsahovat i možnost „odmítnout vše“, která může být např. pod tlačítkem „jiné možnosti“ (ale odmítnutí by mělo být pro návštěvníka alespoň podobně snadno dostupné, jako souhlas se všemi cookies), a musí umožňovat návštěvníkovi, aby se nevyjádřil (např. křížkem pro zavření lišty),

  • cookie lišta by neměla bránit užívání webu i bez vyjádření návštěvníka,

  • cookie souhlas musí být jednoduše odvolatelný, tedy i po odsouhlasení musí mít návštěvník možnost se k liště kdykoli vrátit a svoji volbu změnit.

Dodejme, že výše uvedené se uplatní jak na cookies jako takové, ale i na další technologie, které umožňují ukládat na koncové zařízení návštěvníka údaje, nebo naopak údaje z koncového zařízení návštěvníka číst.


Uvedené platí pro všechny návštěvníky (uživatele), bez ohledu na to, zda jsou fyzickými nebo právnickými osobami.


Pro případnou konzultaci nad správným nastavením cookies Vám budeme rádi k dispozici!Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

tel: 272 049 111

463 303 203

25 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page