top of page

Zásady používání souborů cookies

Společnost Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o., IČ: 07542674, se sídlem Plynárenská 671, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 302765, (dále jen "KHCO"), coby provozovatel webových stránek dostupných z www.kopeckyhala.cz, (dále jen "Web") tímto informuje o tom, proč a jak používá KHCO v souvislosti s provozem Webu soubory cookies.

1. Co jsou cookies a k čemu slouží?

Cookies jsou malé, jednoduché textové soubory (obvykle o velikosti několika kb), které si při Vaší návštěvě webové stránky Váš webový prohlížeč ukládá na Vaše koncové zařízení (typicky počítač nebo telefon), které užíváte k přístupu na webovou stránku.

Soubory cookies obsahují informace o Vašem koncovém zařízení a další informace o tom, jak užíváte webové stránky (typicky např. údaje, které vyplňujete do formulářů, jakou verzi operačního systému nebo prohlížeče používáte, nebo jazykové nastavení). Díky těmto informacím je možné zajistit správnou funkčnost a bezpečnost webových stránek, případně zlepšit a urychlit práci s nimi. Cookies také umožňují webové stránky přizpůsobit preferencím a potřebám konkrétního návštěvníka.

Soubory cookies jsou používány webovými stránkami a mobilními aplikacemi zcela běžně a samy o sobě nejsou pro Váš uživatelský systém nijak škodlivé.

Informace ukládané v souborech cookies na našem Webu neukládají a nezobrazují osobní údaje, které by nám umožnily identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

 

2. Jaké cookies a k jakým účelům používáme?


2.1. Účel cookies
Existuje celá řada různých cookies, které slouží k nejrůznějším účelům. Typicky jde o následující:

Technické cookies

Neboli také nezbytné cookies. Bez těchto cookies by Web jednoduše vůbec nemohl správně fungovat, nebylo by možné používat základní funkce Webu.

Technické cookies, jako jediné, můžeme používat i pokud nám k tomu neudělíte Váš souhlas.

Preferenční cookies

 

Preferenční cookies umožňují Webu zapamatovat si preference uživatelů (např. nastavení jazyka apod.) a rozpoznat, že se uživatel na náš Web vrací, čímž nám umožňují přizpůsobit Web na míru uživatelům a zajistit tak jeho pohodlnější užívání.

I tyto cookies však shromažďují jen anonymní informace (nerozpoznají konkrétní osobu), a nesledují Váš pohyb jinde na internetu nebo v mobilních aplikacích.

Analytické cookies

 

Tyto cookies nám umožňují sledovat statistické údaje o návštěvách Webu a jejich užívání (typicky, kolik unikátních uživatelů navštívilo Web, kliklo na určitý odkaz, využilo určitou funkci, zda uživatel neobdržel chybové hlášení, jak dlouho se návštěvník na Webu zdržel apod.), a na základě toho Web dále zlepšovat.

Marketingové cookies

 

Tento druh cookies zaznamenává údaje o Vaší návštěvě Webu a o Vaší aktivitě. Tyto cookies tak pomáhají při cílení reklamy zobrazované uživatelům webových stránek, tak, aby zobrazovaly reklamu relevantní s ohledem na zájmy uživatelů a neobtěžovali Vás reklamou, která Vás nebude zajímat. Zároveň nám marketingové cookies mohou pomáhat při zjišťování účinnosti reklamy na našich webových stránkách.

Preferenční, analytické a marketingové cookies používáme jen s Vaším souhlasem. Používání těchto druhů cookies můžete nastavit nebo odmítnout postupem popsaným v části 3 tohoto dokumentu.

2.2. Doba životnosti cookies

Dle doby životnosti cookies jsou zpravidla rozlišovány na:

Relační cookies

Tyto cookies se ve Vašem zařízení ukládají do té doby, než opustíte Web, a poté jsou odstraněny. Takové cookies slouží pro zapamatování informací při přechodu uživatele mezi jednotlivými stránkami, aby nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat již jednou zadané informace.

Trvalé cookies

Trvalé cookies zůstávají uloženy ve Vašem zařízení i poté, co Web opustíte, a budou si Vás pamatovat jako vracejícího se návštěvníka.

2.3. Původ cookies

Cookies lze rozlišovat podle toho, kdo je na danou webovou stránku umisťuje a dále s nimi pracuje.

Vlastní cookies

First-party cookies. Jedná se o cookies, které na Vaše zařízení ukládá náš Web.

Cookies třetích stran

Third-party cookies. To jsou takové, které jsou na Vaše zařízení ukládány jinou webovou stránkou, než naším Webem. Cookies třetích stran jsou zpracovávány třetími stranami, které je na Vaše zařízení ukládají. Ke cookies třetích stran nemáme přístup, ani nad nimi nemáme kontrolu. Bližší informace o tom, jak tyto třetí strany s cookies pracují, naleznete přímo u těchto třetích stran.

 

2.4. Přehled používaných cookies

V rámci Webu jsou v současné době používány tyto cookies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jak můžete spravovat používané cookies?
 
a) Zákazem cookies přímo v prohlížeči

Ukládání a použití cookies můžete vždy úplně zakázat změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Pokud však cookies takto plošně zakážete, Web pravděpodobně nebude fungovat tak, jak má.

 

b) Nastavení cookies pro jednotlivé účely

K užití cookies, které nejsou nezbytné pro fungování Webu (tj. k použití preferenčních, analytických a marketingových cookies) si od Vás vždy vyžádáme Váš souhlas. Tento souhlas nám můžete udělit prostřednictvím cookie lišty, která se zobrazuje při Vaší první návštěvě na Webu, případně pokud je potřeba Vaše volby aktualizovat.

Souhlas s použitím cookies je dobrovolný. Pokud nechcete, nemusíte nám jej udělit. Preferenční, analytické a marketingové cookies nemůžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat.

 

c) Odvolání souhlasu s používáním cookies a změna nastavení cookies

Jednou udělený souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat, a to buďto nastavením Vašeho internetového prohlížeče (kdy můžete použití cookies zcela zakázat, viz výše), nebo úpravou Vašeho nastavení cookies používaných pro jednotlivé účely přímo v rámci Webu (pomocí lišty „Nastavení cookies“ zobrazované vlevo dole na stránce).

 

Uložené cookies můžete také ve Vašem internetovém prohlížeči kdykoli smazat.

Odvolání souhlasu s používáním cookies nebo smazání cookies může negativně ovlivnit používání Webu.

4. Jak dlouho cookies uchováváme?

Naše vlastní soubory cookies (tzv. first-party cookies) mají platnost do vypršení Vaší relace nebo uzavření všech oken internetového prohlížeče (tj. jedná se o relační cookies), pokud není v seznamu cookies výše u konkrétní cookie uvedeno jinak.

5. Další informace

Další informace o tom, jak KHCO zpracovává osobní údaje, jakož i informace o možnostech uplatňování Vašich práv v souvislosti s tím, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

S dotazy ohledně cookies a ochrany Vašeho soukromí se můžete obracet na náš e-mail: kancelar@kopeckyhala.cz.

Tyto Zásady používání souborů cookies jsou účinné od 1.9.2021.

cookies.JPG
bottom of page