top of page
  • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Náhrada za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení

Aktualizováno: 28. 5. 2020

Listinou základních práv a svobod zaručené právo na spravedlivý proces zahrnuje mimo jiné též právo na to, aby každá právní věc byla soudem vyřízena v přiměřené době.

Pokud Vaše soudní řízení trvá nebo trvalo nejméně tři roky, máme pro Vás řešení, jak za tyto průtahy získat od státu alespoň finanční kompenzaci.


Odškodnění za nepřiměřeně dlouhé trvání soudní řízení je v českém právním řádu možné po státu požadovat na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.


V souladu se zásadou hospodárnosti by soudy měli při vyřizování právních věcí postupovat co možná nejrychleji. Obecně však nelze stanovit přesnou dobu, za kterou by soud měl právní věc rozhodnout, neboť každé řízení je velmi individuální.

Určitým návodem k posouzení nepřiměřenosti délky řízení a finanční náhrady, která by účastníkovi měla náležet však je sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cpjn 206/2010.


Obecně však lze říci, že každé řízení trvající alespoň tři roky je již způsobilé k individuálnímu posouzení, zdali v něm nedošlo nebo nedochází k neodůvodněným průtahů. U řízení trvajícího alespoň šest let je pak existence nároku na odškodnění již vysoce pravděpodobná.


Dle našich dosavadních zkušeností je možné požadovat vyplacení náhrady ve výši 15.000 - 20.000,- Kč za každý rok trvání řízení nad rámec přiměřené doby.

Nárok na odškodnění je nutné uplanit u Ministerstva spravedlnosti nejpozději 6 měsíců od skončení předmětného řízení. O odškodnění je možno však požádat i před jeho skončením. Odmítne-li ministerstvo spravedlnosti požadovanou náhradu vyplatit, je nutné se svým nárokem obrátit na soud.


Naším klientům můžeme uplatnění nároku pouze doporučit, neboť tento druh žalob je zcela osvobozen od soudních poplatků. Dle konstatní judikatury Ústavního soudu pak Ministerstvo vnitra nemá nárok v případě Vašeho neúspěchu ani na náhradu nákladů řízení.


Při uplatnění Vašeho nároku u Ministerstva spravedlnosti a případně i u soudu jsme připraveni Vás s plně zastoupit a všechny potřebné věci za Vás obstarat.

Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem za účelem bezplatného posouzení Vašeho nároku. Zastupujeme klienty z celé České republiky.


Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

tel: 272 049 111

463 303 203

178 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page